Έρμα

Έρμα Railroad Track. ΚΑΙ’ Είναι αποτελείται από ένα πρώτο στρώμα χαλίκια ή χαλίκι μεσαίου και μεγάλου μεγέθους (από 5 να 10 cm), Βρίσκεται στην τραβέρσες, η οποία στη συνέχεια θα rincalzano και καλύψτε το με μικρότερο μέγεθος υλικό (από 2 να 5 cm), μέχρι αφήνοντας ελεύθερο μόνο το άνω τμήμα των σιδηροτροχιών

Μερίδιο
Download Tooltip Pro
Μερίδιο