Βαπτιστήριο

κτίριο ή cappella του Εκκλησία dove si compie il sacramento del battesimo. Τα παλαιότερα βαπτιστήρια μιμήθηκαν το σχήμα του ρωμαϊκού λουτρού, Στη συνέχεια αποτελείται από ένα κυκλικό δωμάτιο, με κόγχες και στήλες, coperta da una cupola e con un λεκάνη nel centro. Μετά το Β. Πήρε πολυγωνικό, και πολύ συχνά οκταγωνικό για θρησκευτικούς λόγους. Γιορτάστε battisteri S. Ιωάννη του Λατερανού, Φλωρεντία, της Πίζας, Πάρμα.

Μερίδιο
Download Tooltip Pro
Μερίδιο