Οπλισμένο σκυρόδεμα

Αυτή η ιδιότητα αποτελείται από C. e barre in χάλυβα a sezione circolare, όπου C. Έχει ως αποστολή να απορροφά τις τάσεις συμπίεσης, ενώ χάλυβα, Έχει την compitio να αντέχει τάσεις εφελκυσμού. Επομένως, η δομή μπορεί να αντέξει συμπιεστικές τάσεις, έλξη, κάμψη, διάτμηση και στρέψη.

Μερίδιο
Download Tooltip Pro
Μερίδιο