Μαρκίζες κανάλι

Το νερό της βροχής από την οροφή πτερύγια στέγη (Ρέλια compluvio και λεκάνης για επίπεδες στέγες) μεταφέρεται στα κέντρα συλλογής, συνδικαλιστικές οργανώσεις, για να διοχετεύεται στα οριζόντια στοιχεία, με κλίση από 0,2 να 5%, όπως τα κανάλια του μαρκίζες, και στη συνέχεια στο αποχετευτικό σύστημα μέσω κατακόρυφα στοιχεία, υδροροών. Γίνονται οι υδρορροές λαμαρίνα από σιδήρου ή γαλβανιζέ τσιμέντου ινών ή εν PVC ή χαλκού, σε χάλυβα από ανοξείδωτο χάλυβα, ή αλουμίνιο; ημικυκλικό τμήμα, τετράγωνο ή τραπεζοειδές. Μπορεί να μείνει ή να συλλέγονται σε ένα πλαίσιο από σκυρόδεμα. (ακόμη και μαρκίζες)

Μερίδιο
Download Tooltip Pro
Μερίδιο