Κηπούπολης

Πολεοδομικό συγκρότημα αποτελείται από τον τόμο κτίρια και διανέμονται μέσα σε περιορισμένες περιοχές, Σύμφωνα με προκαθορισμένους δείκτες που τείνουν να μια χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα και το χαρακτήρα σε μεγάλο βαθμό διαδεδομένη. Αυτό το είδος της αστικοποίησης που ισχύει στα προάστια των μεγάλων πόλεων, που θα την ολοκλήρωση.

Μερίδιο
Download Tooltip Pro
Μερίδιο