Ράφι

Δομή διαφόρων μεγεθών και υλικών, ο οποίος είναι στερεωμένος στο ένα άκρο, αφήνοντας το υπόλοιπο τμήμα έχει αρθρωθεί για την υποστήριξη άλλων κατασκευών. Nella trabeazione degli ordini classici e in vari tipi di cornici e cornicioni, Μ. κατέχει, συχνά δεν είναι στατικά, la parte sporgente costituita dal σταγόνα. Η άρθρωση του ραφιού ονομάζεται επιφάνεια, spesso a forma di grande σπείρα, η οποία συνδέει τη μεσαία και υψηλότερα με τα χαμηλότερα τμήματα της πρόσοψης του πολλές εκκλησίες της Αναγέννησης, όπως και σε εκείνη του S. Maria Novella στη Φλωρεντία.

Μερίδιο
Download Tooltip Pro
Μερίδιο