Ευθεία πλευρά

Sostegno verticale su cui poggia lΤΌΞΟ, o lεπιστήλιο, ή platband. ΤΟ P. πρέπει να αντέχουν σε τάσεις συμπίεσης, λόγω του φορτίου στις επιμένοντας ότι, και εκείνων που σχετίζονται με την αντιστροφή της επίδρασης των οριζόντιων δυνάμεων που προκαλούνται από τα δύο υποστηρίζονται δομές, είτε απευθείας από άλλες εξωτερικές δυνάμεις. (ακόμη και ώμου)

Μερίδιο
Download Tooltip Pro
Μερίδιο